DEPUTY MANAGING DIRECTOR

DEPUTY MANAGING DIRECTOR

Chịu trách nhiệm điều hành & vận hành Công ty Ecowash Miền Trung theo kế hoạch P&L của Công ty & BG...

Online
Call
zalo Zalo
facebook Facebook
zalo Youtube
facebook Facebook