SENIOR PRODUCTION MANAGER

SENIOR PRODUCTION MANAGER

Hoạch định vai trò, chức năng công việc tại các bộ phận và các công đoạn của sản xuất.

Online
Call
zalo Zalo
facebook Facebook
zalo Youtube
facebook Facebook